Synch vinnare i Managing IP Awards 2021

Synch har vunnit priset Managing IP Award för årets Impact Case. Synch tilldelas priset för målet Telia Sverige mot Warner Bros Entertainment m fl.

I går kväll delades priset Managing IP Awards ut i London. Det är ett prestigefullt pris för branschen och går till byråer som varit framgångsrika på immaterialrättens område. Advokatbyrån Synch vinner priset inom kategorin Impact Case of the Year – Årets mest betydelsefulla mål.

Priset delas ut för målet Telia Sverige mot Warner Bros Entertainment m fl, som slutligen avgjordes av Patent- och marknadsöverdomstolen i slutet av juni 2020. I målet har Synch framgångsrikt företrätt totalt 16 stycken nordiska- och amerikanska filmbolag/studios mot Telia där domstolen har bedömt att internetleverantören Telia har medverkat till upphovsrättsintrång genom att ge internetuppkoppling till sina abonnenter som på det sättet fått tillgång till filmer och tv-serier som olovligen tillgängliggjorts för allmänheten av The Pirate Bay och tre andra tjänster.

Domstolen har förbjudit Telia vid vite att fortsätta medverka till upphovsrättsintrång och ålagt Telia att under tre års tid, med tekniska blockeringsåtgärder hindra sina abonnenter från att få tillgång till tjänsterna via vissa bestämda domännamn och webbadresser. Telia ska även blockera ytterligare domännamn och webbadresser som har till huvudsakligt syfte att ge tillgång till tjänsterna och som anmäls av något av de filmbolag/studios som fört talan i målet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i domen gjort en intresseavvägning som beaktat filmbolagens intresse av att förhindra upphovsrättsintrång, de kostnader för Telia som en blockering medför och internetanvändarnas informationsfrihet. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att filmbolagens intresse i detta fall väger tyngst, bland annat eftersom syftet med The Pirate Bay och de andra tjänsterna är att olovligen tillgängliggöra upphovsrättsligt skyddat material.

Det är roligt och hedrande att Synch vann det här prestigefulla priset igår kväll. Målet har blivit väldigt uppmärksammat eftersom det är första gången i Sverige en domstol har meddelat ett dynamiskt förbudsföreläggande, säger advokat Sara Sparring som tillsammans med jur kand My Byström och advokat Jim Runsten drev målet hos Synch.

För mer information:

Sara Sparring, +46 (0)76 176 19 76 , sara.sparring@synch.law

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare till Cortus Energy i en företrädesemission

18/06/2021

Synch agerade rådgivare till Cortus Energy AB (CE) (”Bolaget”) i företrädesemission med aktier upptagna till handel vid Nasdaq First North. Bolaget offentliggjorde idag, att man genomför en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om ca: 64,8 miljoner kronor. Bolaget utvecklar och marknadsför en teknik för att förgasa biomassa och kan med det erbjuda gröna energilösningar för […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare i blockförsäljning av aktier i Re:NewCell AB

12/06/2021

En grupp om 11 aktieägare i First North noterade Renewcell AB har sålt aktier i ett sk accelererat book building förfarande. Försäljningspriset uppgick till cirka 214 miljoner kronor. Försäljningen genomfördes av Nordea och Pareto Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Synch var legal rådgivare till säljarna. Synchs team bestod av Mattias Anjou och […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare till Dugga AB

04/05/2021

Synch har agerat juridisk rådgivare till Dugga AB i bolagets investeringsrunda om 46 miljoner kronor. Dugga är ett svenskt Edtech bolag som erbjuder lösningar för digital kunskapsutvärdering som är anpassade till hybridundervisning som sker både i klassrummet och digitalt. ”Synch har varit ett fantastiskt stöd för oss under hela processen i alla juridiska frågor, avtal […]

Pressmeddelanden

SYNCH HAR RÅDGIVIT NAUTA CAPITAL VID DESS INVESTERING I NHOST AB

28/04/2021

Synch har assisterat Nauta Capital, via två av dess fonder, i en riktad nyemission om 2,000,000 EUR i det svenska startupbolaget Nhost AB. Nauta Capital Fonderna, Nauta Tech Invest FCR och Nauta Tech Invest SCR med verksamhet i London, Barcelona och Berlin har i syfte att stödja Europas mest blomstrande mjukvaruföretag och samtidigt bidra till […]

Pressmeddelanden

Synch har biträtt Slitevind i förvärv av vindkraftpark

23/04/2021

Synch har biträtt Slitevind I deras förvärv av en driftsatt vindkraftpark vid Rammeldalsberget utanför Kramfors. Säljare är den internationella infrastrukturförvaltaren John Laing Investments Ltd. Investeringen uppgår till ca 90 MSEK och finansieras med eget kapital och ca 60% bryggfinansiering. Synch har biträtt Slitevind såväl I due diligence-arbetet som I förvärvsdiskussionerna samt bryggfinansieringen. Från Synchs sida […]

Pressmeddelanden

Synch vinnare i Managing IP Awards 2021

31/03/2021

Synch har vunnit priset Managing IP Award för årets Impact Case. Synch tilldelas priset för målet Telia Sverige mot Warner Bros Entertainment m fl. I går kväll delades priset Managing IP Awards ut i London. Det är ett prestigefullt pris för branschen och går till byråer som varit framgångsrika på immaterialrättens område. Advokatbyrån Synch vinner […]