Synch knoppar av legal tech-verksamhet genom bildandet av Maigon

Synch har beslutat att knoppa av delar av den teknikutveckling som hittills har bedrivits inom SynchLab. Nybildade Maigon övertar och erbjuder följande tjänster; Maigon DPA, Maigon PPC och Maigon Automation.

Synch har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats och bl.a. nominerats av Financial Times som en av Europas mest innovativa advokatbyråer. Sedan starten 2014 har Synchs innovation drivits genom SynchLab, en av de centrala delarna i Synchs organisation och ambition att främja nytänkande. Som en del av SynchLab erbjöd Synch som första advokatbyrå i Norden möjligheten för unga bolag och entreprenörer inom legal tech att bli del av SynchSandbox, ett första steg i en inkubatorverksamhet.

Inom ramen för SynchLab har såväl tekniska lösningar som arbetsmetodik utvecklats av Synch. Inledningsvis skedde utvecklingen framförallt inom ramen för WeSynch, olika plattformsbaserade tjänster för t.ex. kunskapsdelning, automatisering och kontraktshantering. För ca. tre år sedan anställde Synch sina första utvecklare och inledde arbetet att utveckla egna AI-tjänster inriktade mot den legala marknaden. Den första egenutvecklade AI-tjänsten var PrivacyPolicyCheck.ai, en tjänst som granskar privacy policies med hjälp av AI. Tjänsten, som är kostnadsfri, har hittills använts mer än 3700 gånger i över 70 länder och i samtliga världsdelar. Framgångarna med det första AI- projektet stärkte Synch i övertygelsen att AI-tekniken har en given plats i juristers framtida arbete. I det påföljande projektet, som delvis finansierades av Vinnova, utvecklades en ny AI-tjänst som granskar- och rapporterar avvikelser från relevant lagstiftning för s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal. Utvecklingen tog ett drygt år och blev klar under slutet av år 2019. Inom ramen för projektet skedde löpande avstämningar med en tänkt kundgrupp, ett antal större företag från olika branscher, för att så långt möjligt företagsanpassa tjänsten såvitt gäller användande och kvalité.

Parallellt med AI-utvecklingen har Synch förvärvat och internt vidareutvecklat ett automatiseringsverktyg för framtagande och utlicensiering av avtalsdokument utifrån kundens olika val.

Nu övergår AI-och automatiseringstjänsterna till Maigon. Till VD för Maigon har utsetts Magnus Sundqvist att leda verksamheten tillsammans med Maigons CTO Sergii Shcherbak.

Synchs VD Jim Runsten kommenterar affären: ”Synch önskar Maigon lycka till med att erövra världen och ser fram emot att fortsätta sin innovation inom ramen för SynchLab och därmed ta fram nya bärkraftiga koncept och idéer.”

 

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare till Attana AB

12/01/2021

Synch har assisterat Attana AB (”Attana”) i deras nyligen genomförda nyemission av aktier med företrädesrätt för Attanas befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen tillförs Attana cirka 50,2 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har även föranlett upprättande och ingivande av ett tillväxtprospekt hos Finansinspektionen. Attana grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk […]

Pressmeddelanden

SYNCH NY JURIDISK PARTNER TILL VNTRS

18/12/2020

VNTRS Consulting AB (”VNTRS”) har valt Synch som ny juridisk partner i sitt fortsatta arbete att hjälpa entreprenörer och intraprenörer att på bästa sätt bygga digitala produkter och tjänster för den växande digitala marknaden. VNTRS är ett konsultbolag och early stage investerare verksamt i gränslandet mellan digital produktutveckling och investeringar i teknikbolag. Synch delar VNTRS […]

Pressmeddelanden

SYNCH OCH WESTERMARK ANJOU GÅR SAMMAN

16/12/2020

Advokatbyråerna Synch och Westermark Anjou går samman under varumärket Synch. Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på tech och digital business, samtidigt som erbjudandet breddas. Samgåendet innebär att Westermark Anjou tillför kompetens inom Synchs existerande kärnområden, men ger även en förstärkning inom aktiemarknadsrätt. ”Den vision vi har haft om att följa våra kunder från start, genom exit […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till CovR Security AB

27/11/2020

Synch har agerat legal rådgivare till CovR Security AB i samband med bolagets nyligen genomförda finansiering om ca 20 miljoner kronor. Patrik Malmberg, co-founder och CEO. ”Vi har sedan länge anlitat Synch för legal rådgivning avseende kapitalanskaffningar, kommersiella avtal, regulatoriska – och immaterialrättsliga frågor. Synchs kompetens och erfarenhet kombinerat med deras förståelse för de utmaningar […]

Pressmeddelanden

SYNCH IS LAUNCHING SYNCH SANDBOX FOR THE SECOND TIME – A PROGRAM TO SUPPORT EARLY-STAGE LEGAL TECH STARTUPS

20/11/2020

We are happy to announce that Synch is launching Synch Sandbox for the second time to support early-stage LegalTech startups. The program, one of the first of its kind in the Nordics, will offer a full support spectrum for early-stage teams: from product testing and validation to mentorship and access to a pool of investors. […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Fameco Group AB

05/11/2020

Synch har agerat legal rådgivare till Fameco Group AB i samband med försäljningen av bolagets tradingverksamhet till tyska köparna Keller & Kalmbach samt bolagets byte av företagsnamn till Presso AB. Bolaget beskriver sig som en One Stop Shop med allt som behövs för en effektiv industriell montering av högkvalitativa produkter, däribland small parts, nya material […]