Synch biträder när ledande IAM aktör skapas

Synch har biträtt SecMaker och dess ägare i samband med samgåendet med Pointsharp. Genom samgåendet skapas en ledande mjukvaruleverantör inom identitets- och åtkomsthantering.

Pointsharp, med stöd av Main Capital, är på en tillväxtresa till att bli en ledande europeisk leverantör inom identitets- och åtkomsthantering. Förvärvet av SecMaker är det första steget för Pointsharp i deras buy-and-build strategi.

SecMaker levererar certifikatbaserade IT-säkerhetslösningar på den nordiska marknaden med en stark position inom sjukvård och offentlig sektor. SecMaker skyddar digitala identiteter för 1.8 miljoner användare i Norden och stöttar kunder från kontor i Stockholm och Helsingfors med sin heltäckande, svenskutvecklade mjukvara Net iD. Med den svenska molntjänsten
Live iD kan europeiska kunder  få bättre kontroll över användare och digitala identiteter utan dyra investeringar.

Den kombinerade gruppen kommer att bilda en ledande mjukvaruleverantör som betjänar mer än 1200 organisationer. Detta inkluderar redan gemensamma kunder som Migrationsverket och Försäkringskassan. Tillsammans med Pointsharp och andra planerade förvärv är målet att skapa en one-stop shop för identitets- och åtkomsthantering.

”Vi har jobbat med Synch sedan starten och känner oss oerhört trygga med deras professionella hantering och förståelse för oss, tekniken och den marknad vi verkrar inom. De har varit en betydelsefull tillgång för oss i samband med detta samgående.” kommenterar Niklas Anderson VD på SecMaker.

Synch är en advokatbyrå med ett erfaret och internationellt erkänt juristteam med fokus på digitala affärer och teknologi. Synch erbjuder marknaden en unik flexibilitet genom sin ”blended delivery model” där byråns innovativa managed services och digitala tjänster, kompletteras av traditionell rådgivning samt projekt- och transaktionsrelaterade tjänster.

Teamet från Synch bestod av Andreas Börjesson, Oscar Widén Einarsson och Jim Runsten.

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har agerat ombud för ägarna av MAFI Group AB

26/04/2022

Synch har agerat ombud för ägarna av MAFI Group AB i deras försäljning av bolaget till Volati Communication Holding AB. MAFI är global ledare inom design och utveckling av monteringslösningar. Företagets kärnverksamhet inom telekomindustrin har spelat en viktig roll i att hjälpa operatörer och leverantörer att bygga tusentals telekomsajter världen över. Bolaget har kontor i […]

Pressmeddelanden

Synch biträder Slitevind vid finansiering

11/04/2022

Synch biträder vindkraftsbolaget Slitevind AB (publ), vars aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market, vid en riktad nyemission om ca 34,3 mkr. Nyemissionen har genomförts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande hanterat av Arctic Securities AS, filial Sverige. Emissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare och family offices, däribland Premier Miton Global Renewables […]

Pressmeddelanden

Synch rådgivare i nyemission

29/03/2022

Styrelsen för Nasdaq First North-noterade KebNi AB (publ) har offentliggjort beslut om företrädesemission av units och riktad emission av B-aktier. Den sammanlagda emissionslikviden, inräknat unitemissionen, den riktade emissionen och fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i tecknade units, uppgår till cirka 85,7 MSEK före emissionskostnader. KebNi är ett teknikbolag verksamt inom två produktområden – […]

Pressmeddelanden

SYNCH BITRÄDER INSURELY I SERIE A FINANSIERING

18/03/2022

Synch har biträtt det svenska försäkrings-tech bolaget Insurely i dess nyligen jämförda serie A finansiering om 19 miljoner euro, med bland annat amerikanska Insight Partners och svenska Alfvén & Didrikson som nya investerare i bolaget. Synch har biträtt The Great Collective AB, bolaget som bedriver verksamhet under varumärket Insurely, vid dess nyligen genomförda kapitalanskaffning om […]

Pressmeddelanden

SYNCH HAR VARIT RÅDGIVARE ÅT VC-FONDEN J12 I DERAS INVESTERING I ELECTRO MOBILITY EUROPÉ AB

16/02/2022

Synch har agerat legal rådgivare åt VC-fonden J12 Ventures Nordic AB (”J12”) i samband med en finansieringsrunda i Electro Mobility Europé AB (”EME”) som leddes av J12 – en stockholmsbaserad early-stage VC-fond. Andra investerare inkluderade Rolling Hills Ltd, Third Tier Holding AB and Kyttinge Investment AB. EME har utvecklat produkter och plattform som erbjuder “brushless […]

Pressmeddelanden

Synch rådgivare i företrädesemission

10/02/2022

Styrelsen för Nasdaq First North-noterade AlzeCure Pharma AB har offentliggjort beslut om företrädesemission om ca 60 MSEK med möjlighet att utnyttja övertilldelningsoption om ytterligare cirka 12 MSEK. Styrelsebeslutet är fattat under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. AlzeCure Pharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med […]