Mature

Klienter i den mogna fasen söker oftast efter nya möjligheter och affärssatsningar. Att skära ned på kostnader och hitta sätt att bibehålla kassaflödet kommer alltid att vara avgörande för dessa företag. Oavsett om det är ett stort projekt, till exempel ett finansieringsarrangemang, avyttring, förvärv eller outsourcing, eller ett behov av kontinuerlig juridisk support till försäljnings- och/eller upphandlingsavdelningar, eller ett tillfälligt behov av förstärkning till en intern juristavdelning, kommer Synch alltid att kunna erbjuda en lösning som är transparent, kommersiellt lönsam och möter företagets behov.

Kontakt:  Jim Runsten eller Anders Hellström