Growth

Företag i de tidiga stadierna från idé till start-up och senare expansionsfaser söker ofta grundläggande och praktiska råd kopplade till:

i) Att skapa och skydda produkter eller tjänster,
ii) Att bygga och hitta rätt incitament för teamet,
iii) Att inkorporera och bygga företaget/teamet, och
iv) Kapitalanskaffning

Utöver sina transparenta prismodeller har Synch skapat en serie av digitala tjänster som är inriktade på att leverera praktisk, standardiserad support och skapa en juridisk rådgivningsfunktion som är så kostnadseffektiv som möjligt. Genom byråns nätverk av investerare och andra typer av rådgivare har Synch också möjlighet att ytterligare bidra till klientens verksamhet bortom juridiken.

Kontakt: Erica Antonovic eller Cecilia Thuresson