Established

Klienter som har passerat expansionsfaserna och nått en mer etablerad fas av företagslivscykeln har ofta som fokus att förbättra affärsmodellerna samt automatisering och outsourcing.

Synch kan självklart anpassa sig till dessa behov och kommer arbeta med att skapa en skräddarsydd juridisk tjänst. Ambitionen är att tillhandahålla en juridisk tjänst, virtuell eller traditionell,  som kan stötta affärsmodeller såväl som interna compliance- och administrationsfunktioner.

Kontakt:  Sara Sparring eller Mathilda Nordmark