Publikationer

Synch Har Bidragit till boken Getting the Deal Through: Cybersecurity 2015

Jim Runsten och Ida Häggström från Synch har bidragit till Getting the Deal Through (Law Business Research), i vilken de tillhandahåller en överblick på hög nivå av de juridiska aspekterna av cybersäkerhet. Publikationen Getting the Deal Through publiceras både online och i bokformat. Skriften innehåller en översikt av regleringen av cybersäkerhet i 15 jurisdiktioner över hela världen samt av den senaste utvecklingen och trenderna på området.

Ida och Jims bidrag fokuserar på Sverige och behandlar olika juridiska aspekter såsom skyldigheten att informera vid integritetsincidenter.

För att läsa artikeln, vänligen klicka här.

”Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through: Cybersecurity 2015, (published in January 2015; contributing editors Benjamin A Powell and Jason C Chipman, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP ) For further information please visit gettingthedealthrough.com.”

GTDT_Accreditation_Dark

 

The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review

Jim Runsten och Charlotta Emtefall från Synch har författat ett kapitel om svensk rätt i den multi-nationella första upplagan av The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review. Boken tillhandahåller en praktisk guide till integritetslagstiftning i 19 jurisdiktioner samt en överblick av relevant lagstiftning i Europeiska Unionen och i Asia-Pacific Economic Cooperation (”APEC”). För mer information om The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review, klicka här.

För att läsa kapitlet, vänligen klicka här.

TLR-badge-expert-panel-blue

Artikel om ogiltighetsförklarandet av datalagringsdirektivet

Jim Runsten och Charlotta Emtefall från Synch fick sin artikel om ogiltigförklarandet av direktiv 2006/24/EC (datalagringsdirektivet) publicerad I majupplagan av E-Commerce Law & Policy, volym 16 nummer 5. Artikeln, som behandlar EU-domstolens upphävande av direktivet och konsekvenserna av detta för tjänsteleverantörer och lagstiftare, går att läsa här:

ECLP May 2014 Pages 3-4

Artikel om hyperlänkning till upphovsrättsligt skyddat verk

E-Commerce Law Reports, volym 14 nummer 2 innehåller en artikel om hyperlänkning till upphovsrättsligt skyddat arbete som författats av Jim Runsten och Charlotta Emtefall från Synch. Artikeln, som kan läsas nedan, behandlar den nyligen avkunnade domen från EU-domstolen i fallet Svensson med flera mot Retriever Sverige AB angående hyperlänkning till upphovsrättsligt skyddade verk.

ECLR Volume 14 Issue 2 Pg 10-11