Konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnd

Från och med den 11 januari 2016 har du som konsument möjlighet att få en tvist prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning enligt lagen (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Mer information om konsumenttvistnämnden finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Postadress: Box 27321, 10254 Stockholm

Mailadress: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon: +46 (0)8 459 03 00

EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning online

EU-kommissionen har inrättat en onlineplattform  för alternativ tvistlösning dit du som konsument kan vända dig för att få din tvist prövad online om du har klagomål på en vara eller tjänst som du köpt online. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är uppkopplad mot plattformen.