Venture Capital

För många entreprenörer och företag är riskkapital det enda tillgängliga alternativet för finansiering. Banker och andra finansiella institutioner är ofta ovilliga att tillhandahålla lånefinansiering i tidiga stadier av ett företags livscykel och därför är aktieemissioner ofta den enda tillgängliga finansieringsformen. Men ibland kan även ett bolags tidiga finansiering hanteras genom lån, vilket vanligtvis inte tillhandahålls av traditionella banker och låneinstitut utan av statligt finansierade aktörer såsom Almi eller av privata investerare.

Synch har erfarenhet av rådgivning inom alla typer av finansiering genom riskkapital, oavsett om det är genom lån eller ägande, eller i andra former såsom tillhandahållande av tillgångar, resurser och kunskaper. Villkoren för riskkapital skiljer sig på många sätt från de villkor som oftast ses vid traditionell låneverksamhet och kapitalinvestering. Eftersom Synch har en gedigen erfarenhet av att arbeta både för företag och investerare, kan Synch dessa olika villkor och modeller utan och innan.

Kontakt: Andreas Börjesson eller Emma Lundberg