Retail

För detaljhandelsbranschen är det generellt sett viktigt att skapa och skydda immateriella rättigheter och att använda teknologi så effektivt som möjligt för att säkerställa att de logistiska lösningarna stöttar försäljningsprocessen på bästa möjliga sätt.

Synchs Advokater har erfarenhet från en rad olika områden inom försäljning, såsom försäljning av kläder, skor, mat, dryck och läkemedel. Varje typ av återförsäljare har sina egna specifika utmaningar, men vissa utmaningar är desamma för hela detaljhandelsbranschen.

Kontakt: Sara Sparring eller Veronica Uddsten