Industrial & Resources

Traditionella industri- och råvaruföretag har legat till grund för utvecklingen av många andra branscher. Både innovation och digitalisering är nyckelelement för att kontinuerligt förbättra effektiviteten så att industrin kan stå sig mot internationell konkurrens.

Synch har arbetat med råvaruföretag, såväl med att etablera verksamheter från grunden, som med etablerade industri- och råvaruföretag. Synch arbetar med rådgivning och stöd både i företagens ordinarie verksamhet men  framförallt vid introduceringen av ny teknologi samt digitalisering av verksamheten.

Kontakt: Jim Runsten eller Erica Antonovic