Digital Business

Digital Business är inte bara begränsat till teknologi, kommunikation och media, utan digitaliseringen förändrar idag alla typer av branscher. Oavsett bransch måste alla företag anpassa sig till en miljö i ständig förändring där digitala aspekter är en integrerad del av varje företags verksamhet.

Synchs Digital Business team är vana vid att kommunicera med personer från både affärs-och tekniksidan och har en grundläggande teknikförståelse och kunskaper om de särskilda juridiska utmaningar som uppstår i samband med ny teknik.

Kontakt: Jim Runsten eller Johan Tydén