Har ni koll på den nya visselblåsarlagen? Ta hjälp av WeSynch Whistle!

Minns ni GDPR-stressen 2018? Se till att vara förberedda denna gång!

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 (”visselblåsardirektivet”) föreskrivs krav på medlemsländernas lagstiftning avseende skydd för visselblåsare. Med anledning av visselblåsardirektivet presenterade regeringen den 20 maj 2021 proposition om genomförande av visselblåsardirektivet (2020/21:193), med förslag om ersättning av lag (2016:749) (”visselblåsarlagen”). Riksdagen ska den 29 september 2021 rösta om förslaget.

Den nya visselblåsarlagen ställer omfattande krav på bolag. Likt som vid GDPR-stressen 2018 kan det kanske vara svårt att veta i vilken ände man ska börja? Längst ner kan ni läsa om hur Synch kan hjälpa er med vår produkt WeSynch Whistle! Som en extra hjälp har vi även svarat på de vanligaste frågorna kopplade till den nya lagen nedan.

När behöver vi agera?

Det beror på hur många anställda ert bolag har. Lagen föreslås träda i kraft den 17 december 2021. Däremot, avseende krav för inrättande av interna visselblåsningssystem, gäller kravet från och med den 17 juli 2022 för bolag med 249 anställda eller fler och från med den 17 december 2023 för bolag med 50 till 249 anställda. Antalet anställda beräknas vid ingången av ett kalenderår. Vår rekommendation är dock att agera så fort som möjligt. På så vis är ni väl förberedda när kraven träder i kraft.

Vad är ett visselblåsningssystem?

Ett visselblåsningssystem är en kanal där det finns möjlighet att rapportera om missförhållanden. Visselblåsarlagen specificerar att ett visselblåsningssystem ska vara enkelt och lättillgängligt, samt att det ska finnas en möjlighet för visselblåsaren att rapportera både skriftligt och muntligt. Visselblåsarlagen ställer inte upp specifika tekniska krav på ett visselblåsningssystem. Vår rekommendation är dock att använda ett väl utvecklat tekniskt system för att, så enkelt som möjligt, leva upp till lagens krav.

Bolag med 50-249 anställda får lov att dela på ett och samma visselblåsningssystem, däremot får kontakt med visselblåsaren inte delas. Konsekvensvis är det inte tillåtet för koncerner med fler än 249 anställda inom en enhet att ha ett och samma visselblåsningssystem för hela koncernen. Detta kan innebära att medelstora och stora koncerner, med redan etablerade visselblåsningssystem, kan behöva se över sitt visselblåsningssystem för att leva upp till lagkravet.

Vem är en visselblåsare och vad kan den vissla om?

En visselblåsare är den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om ett missförhållande, exempelvis arbetstagare, tidigare arbetstagare, arbetssökande, volontärer, praktikanter, aktieägare som är verksamma inom bolaget eller konsulter som söker eller utgör uppdrag.

Visselblåsning kan ske avseende information om överträdelser av EU-rätt eller svensk rätt, samt information om missförhållanden som bör avslöjas ur ett allmänintresse, exempelvis, otillbörligt utnyttjande av arbetskraft, penningtvätt, finansiering av terrorism, miljöskydd och konsumentskydd.

Vad ska vi göra när någon visslar?

Särskilda oberoende och självständiga personer eller enheter ska utses såsom behöriga att hantera visselblåsningsrapporter. Sådan ärendeansvarig kan anlitas externt, exempelvis via en advokatbyrå. Ärendeansvarig är sedan ansvarig för att, inom sju dagar, bekräfta mottagande av rapporten, att hålla kontakt med visselblåsaren, samt att återkoppla inom tre månader från mottagandet av rapporten.

Vidare, ställs krav på dokumenteringen av inkomna rapporter. Såväl skriftliga som muntliga. Rapporter ska gallras när de längre inte är nödvändiga, men max senast två år efter att ett uppföljningsärende har avslutats. Dessutom, behöver dokumenteringen ske i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Följaktligen behöver ärendeansvarig även se över vilka personuppgifter i en visselblåsningsrapport som är nödvändiga för utredningen, vilka personuppgifter som behöver maskas m.m., för att agera i enlighet med GDPR.

Hur ska vi agera?

Hör av er till oss! Med vår produkt WeSynch Whistle hjälper vi er att agera i enlighet med lagen med såväl med implementering av visselblåsningssystem, policys och rutiner som att agera som er ärendeansvarig. Vi kommer under hösten även att ha ett webinarium med utbildning inom visselblåsarlagen samt en demo av ett visselblåsningssystem.

Om ni är intresserade av att delta i vårt webinarium, eller har övriga frågor om visselblåsning, tveka inte på att höra av er till oss via nedan kontaktuppgifter:

Amanda Espinasse, amanda.espinasse@synch.law, +46 73 388 81 65, eller

Karolina Pekkari, karolina.pekkari@synch.law, +46 76 126 91 11

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch biträder när ledande IAM aktör skapas

26/11/2021

Synch har biträtt SecMaker och dess ägare i samband med samgåendet med Pointsharp. Genom samgåendet skapas en ledande mjukvaruleverantör inom identitets- och åtkomsthantering. Pointsharp, med stöd av Main Capital, är på en tillväxtresa till att bli en ledande europeisk leverantör inom identitets- och åtkomsthantering. Förvärvet av SecMaker är det första steget för Pointsharp i deras […]

Pressmeddelanden

Synch biträder Triboron i unitemission

25/11/2021

Styrelsen för First North noterade Triboron International AB har offentliggjort beslut om att genomföra en företrädesemission av units om ca 13 MSEK. Triboron är ett miljöteknikföretag med en patenterad teknologi som minskar bränsleförbrukningen och bidrar till minskade klimatutsläpp. Synch är legal rådgivare till Triboron i emissionen med ett team i huvudsak bestående av Mattias Anjou, […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat ombud för vid försäljningen av en majoritetspost av aktierna i Ungapped AB

19/11/2021

Synch har agerat ombud för vid försäljningen av en majoritetspost av aktierna i Ungapped AB till finska Liana Technologies OY. Ungapped är ett SaaS-företag som tillhandahåller en plattform för digital kommunikation med verktyg för e-postmarknadsföring, enkäter och undersökningar, event management och SMS-marknadsföring. Ungapped erbjuder även lösningar för marketing automation som gör det möjligt för kunder […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat ombud för ägarna av Bogard AB

11/11/2021

Synch har agerat ombud för ägarna av Bogard AB i deras försäljning av bolaget till Moody’s Analytics. Bogards tjänster täcker över 17 000 PEP:er, deras släktingar och nära bekanta i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget samlar in, förfinar och uppdaterar sin data med hjälp av olika källor, inklusive skattemyndigheter, företags- och fastighetsregister och andra […]

Pressmeddelanden

Synch agerar legal rådgivare till Brighter i företrädesemission

04/11/2021

Styrelsen för Brighter AB (publ) har annonserat att de kallar till extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission av units om cirka 117 miljoner kronor. Synch är legal rådgivare till Brighter i samband med emissionen och Mangold Fondkommission finansiell rådgivare. Brighter är ett healthtech-bolag med aktier som handlas vid Nasdaq First North. Bolaget har bl.a lanserat […]

Okategoriserad Pressmeddelanden

Synch har biträtt 1 Bil Kredit Syd AB

30/09/2021

Synch har biträtt 1 Bil Kredit Syd AB (”Fordonskrediten”) med ansökan om tillstånd hos Finansinspektionen för att förmedla konsumentkrediter. Fordonskrediten är ett bolag som bygger en unik plattform för förmedling av konsument- och företagskrediter för köp av fordon. Plattformen kommer att reducera bedrägeririsken och förenklar kreditansökningsprocessen betydligt. Johan Ragnar var Fordonskreditens rådgivare. Synch är en […]