SECMAKER

Synchs advokater har sedan byrån grundades arbetat nära SecMaker, och har tillhandahållit värdefull legal rådgivning till företaget, speciellt vad gäller licens, support- och distributionsavtal.

Vad är SecMaker?

SecMaker är ett svenskt IT-säkerhetsföretag, specialiserat inom tillhandahållande av mjukvara och tjänster för PKI-baserade smartkortslösningar för säker inloggning. SecMakers lösningar förenklar användares access till arbetsstationer och datorer, huvudsakligen i stora organisationer såsom sjukhus i den allmänna sjukvården, genom inloggning med smarta kort och pinkoder, vilket möjliggör en säkrare tillgång utan behov av att använda flera lösenord. För mer information klicka här.

Utmaningen

Under utvecklingen av SecMakers produkter och erbjudanden har SecMaker haft ett stort behov av att skapa ett robust legalt ramverk för licensiering av mjukvara samt skydd för immateriella rättigheter och företagets mycket specialiserade know-how. Vid framväxten av SecMakers affärsmodell har det funnits behov av anpassade kommersiella avtal för de program och tjänster som SecMaker erbjuder sina kunder; företaget behövde avtal som gav kunderna lämpliga rättigheter samtidigt som de tillförsäkrade ett betryggande skydd för SecMakers information och rättigheter.

Lösningen

Utöver den löpande rådgivningen bestående av avtalsarbete och förhandling med kunder och olika affärspartner, har Synch hjälpt SecMaker med att skapa ett standardiserat avtalsramverk bestående av standardavtal och allmänna villkor för företagets olika produkter och tjänster. Synch har också agerat rådgivare åt SecMaker i frågor kring företagets varumärkespositionering och strategi. Synchs team har bestått av Anders Hellström, David Leffler, Charlotta Emtefall och Jim Runsten.

“Med stöd av Synchs jurister kan vi direkt identifiera de centrala riskerna för vår verksamhet. Synch har tillhandahållit kontinuitet och omedelbar tillgång till högkvalitativt och kostnadseffektivt juridiskt stöd. Därför rekommenderar jag varmt Synch”, säger Niklas Anderson, grundare och VD på SecMaker.