APOTEK PRODUKTION & LABORATORIER AB

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL, möter många utmaningar i processen med att ta sina produkter från utveckling till marknad. Synch har med sin expertis och sin goda förståelse för läkemedelsindustrin kunnat leverera ett heltäckande juridiskt stöd anpassat till APLs affärsutmaningar.

Vad är Apotek Produktion & Laboratorier?

APL är en av de största tillverkarna av specialläkemedel i Europa och en av de ledande kontraktstutvecklarna och tillverkarna inom området life science i Norden. APL har 520 anställda och en årlig omsättning på 1,2 miljarder svenska kronor. APL är en hängiven partner till sina kunder, från läkemedelsutvecklingen till dess att produkten når marknaden. För mer information, klicka här.

Utmaningen

Det finns många utmaningar för företag av APL:s storlek på life science-marknaden. En av APL:s utmaningar är att marknaden är strikt reglerad vilket, så klart, medför att det är av högsta vikt att bolaget efterlever alla relevanta regleringar. Vidare har APL ett behov av att säkra och verkställa äganderätten till de immateriella rättigheter som bolaget har utvecklat samt att se till att distributionen och logistiken är lämpligt hanterad och organiserad globalt.

Lösningen

Synchs team av skickliga jurister med erfarenhet av läkemedelsindustrin arbetar nära APL och dess ledning för att hålla sig uppdaterade om förändringar i industrin och affärsområdet. Detta är viktigt för att Synch ska kunna tillhandahålla högkvalitativ och heltäckande rådgivning, bestående av hjälp med kommersiella avtal, regelefterlevnad, immaterialrättsliga frågor och tvistelösning.

Synch är en mycket professionell advokatbyrå med omfattande erfarenhet och know-how. Juristerna är proaktiva och mycket stöttande i sitt tillhandahållande av en stor mängd olika juridiska tjänster. APL uppskattar det nära samarbetet med en av Synchs grundare, Sara Sparring, och hennes kollegor. Vi har vidare ett stort förtroende för de råd och tjänster som Synch tillhandahåller oss.” säger Eva Sjökvist Saers, CEO på APL.