BOLAGSSTÄMMA 2021 – HÖG TID ATT BESTÄMMA SIG!

Många bolagsstyrelser har planerat sina årsstämmor sedan flera månader tillbaka. Andra har inte kommit riktigt lika långt. I det senare fallet är det hög tid att ta ställning till i vilken form man önskar genomföra årets stämma. Fortfarande gäller de tillfälliga lättnader för genomförandet av bolagsstämmor som riksdagen beslutade om under 2020 till följd av covid-19 situationen. Reglerna medger en betydande flexibilitet i valet av stämmoform. Vi kunde redan förra året konstatera att bolag med större aktieägarkrets nästan undantagslöst väljer att utnyttja i alla fall delar av de möjligheter som de tillfälliga reglerna ger. Trenden har förstärkts ytterligare här i början av bolagsstämmosäsongen 2021 med bl.a många kallelser till bolagsstämmor helt utan fysisk närvaro.

Bolagen har följande alternativ att ta ställning till.

Bolagsstämma med fysisk närvaro

Fysisk bolagsstämma kan kombineras med fullmaktsinsamling och/eller poströstning för att minska det fysiska deltagandet. Reglerna är liberala och medger t.ex poströstning även utan att det har angetts i kallelsen.

Digital bolagsstämma

Reglerna medger att bolagsstämma hålls helt digitalt utan fysisk närvaro, men måste i så fall kombineras med poströstning. Det finns flera tjänsteleverantörer på marknaden som tillhandahåller infrastruktur och hjälp för genomförandet av helt digital stämma.

Bolagsstämma med enbart poströstning

Det går slutligen att genomföra bolagsstämma med enbart poströstning och således helt utan fysisk närvaro. Aktieägarna ska i sådana fall ha möjlighet att lämna sin poströst hela vägen fram till och med den sista helgfria vardagen före bolagsstämman. Även här finns tjänsteleverantörer som hjälper till att administrera och sammanställa poströster.

Synch biträder i alla delar som rör bolagsstämma – alltifrån rådgivning i enskilda frågor till att ansvara för hela er bolagsstämma från förberedelser och kallelse, till stämmodagen och efterarbetet. För stämmouppdrag är ni välkomna att kontakta någon av våra medarbetare advokaterna Mattias Anjou eller Andreas Börjesson.

Andreas Börjesson, andreas.borjesson@synch.law, +46 761 761 919
Mattias Anjou, mattias.anjou@synch.law, +46 761 269 103

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch vinnare i Managing IP Awards 2021

31/03/2021

Synch har vunnit priset Managing IP Award för årets Impact Case. Synch tilldelas priset för målet Telia Sverige mot Warner Bros Entertainment m fl. I går kväll delades priset Managing IP Awards ut i London. Det är ett prestigefullt pris för branschen och går till byråer som varit framgångsrika på immaterialrättens område. Advokatbyrån Synch vinner […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Slitevind i riktad nyemission

04/03/2021

Synch har agerat legal rådgivare till Nasdaq First North listade bolaget Slitevind AB i en riktad nyemission om ca 43 miljoner kronor. Nyemissionen genomfördes som ett accelererat bookbuilding-förfarande tillsammans med ABG Sundal Collier. Slitevind, med huvudkontor i Visby, är verksamt inom vindkraftsproduktion med vindkraftverk fördelade över stora delar av Sverige. Synchs team bestod av Andreas […]

Blog Posts

BOLAGSSTÄMMA 2021 – HÖG TID ATT BESTÄMMA SIG!

03/03/2021

Många bolagsstyrelser har planerat sina årsstämmor sedan flera månader tillbaka. Andra har inte kommit riktigt lika långt. I det senare fallet är det hög tid att ta ställning till i vilken form man önskar genomföra årets stämma. Fortfarande gäller de tillfälliga lättnader för genomförandet av bolagsstämmor som riksdagen beslutade om under 2020 till följd av […]

Nyheter

SYNCH HAS BEEN SHORTLISTED FOR FIRM OF THE YEAR – COPYRIGHT & DESIGN

23/02/2021

Managing IP has published the EMEA shortlists for the 16th annual Managing IP Awards 2021 on March 30. We are honoured to announce that Synch has been shortlisted for “Firm of the Year – Copyright & Design”. Fantastic news for Synch and our brilliant IP team!

Pressmeddelanden

Synch har agerat legal rådgivare till Insurely

19/02/2021

Synch har agerat legal rådgivare till Insurely i samband med bolagets nyligen genomförda finansieringsrunda, med Luminar Ventures som huvudinvesterare, om 25 miljoner kronor. Bolaget erbjuder API tjänster inom försäkringsdata vilket möjliggör för försäkringsaktörer och finansiella bolag att kunna personifiera och effektivisera kundresan online, optimera sin prissättning och skapa produkter kunder efterfrågar idag. Insurely bidrar till […]

Nyheter

Synch has been acknowledged by the World Trademark Review 1000

18/02/2021

We are proud and honoured to announce that Synch has been acknowledged by the World Trademark Review 1000: The World´s Leading Trademark Professionals for 2021! Congratulations to our lawyers Sara Sparring and Mathilda Nordmark who have received individual recognition. Mathilda for enforcement and litigation and Sara has once again, as the only Swedish lawyer, been recognised in all three categories anti-counterfeiting, enforcement & […]