BOLAGSSTÄMMA 2021 – HÖG TID ATT BESTÄMMA SIG!

Många bolagsstyrelser har planerat sina årsstämmor sedan flera månader tillbaka. Andra har inte kommit riktigt lika långt. I det senare fallet är det hög tid att ta ställning till i vilken form man önskar genomföra årets stämma. Fortfarande gäller de tillfälliga lättnader för genomförandet av bolagsstämmor som riksdagen beslutade om under 2020 till följd av covid-19 situationen. Reglerna medger en betydande flexibilitet i valet av stämmoform. Vi kunde redan förra året konstatera att bolag med större aktieägarkrets nästan undantagslöst väljer att utnyttja i alla fall delar av de möjligheter som de tillfälliga reglerna ger. Trenden har förstärkts ytterligare här i början av bolagsstämmosäsongen 2021 med bl.a många kallelser till bolagsstämmor helt utan fysisk närvaro.

Bolagen har följande alternativ att ta ställning till.

Bolagsstämma med fysisk närvaro

Fysisk bolagsstämma kan kombineras med fullmaktsinsamling och/eller poströstning för att minska det fysiska deltagandet. Reglerna är liberala och medger t.ex poströstning även utan att det har angetts i kallelsen.

Digital bolagsstämma

Reglerna medger att bolagsstämma hålls helt digitalt utan fysisk närvaro, men måste i så fall kombineras med poströstning. Det finns flera tjänsteleverantörer på marknaden som tillhandahåller infrastruktur och hjälp för genomförandet av helt digital stämma.

Bolagsstämma med enbart poströstning

Det går slutligen att genomföra bolagsstämma med enbart poströstning och således helt utan fysisk närvaro. Aktieägarna ska i sådana fall ha möjlighet att lämna sin poströst hela vägen fram till och med den sista helgfria vardagen före bolagsstämman. Även här finns tjänsteleverantörer som hjälper till att administrera och sammanställa poströster.

Synch biträder i alla delar som rör bolagsstämma – alltifrån rådgivning i enskilda frågor till att ansvara för hela er bolagsstämma från förberedelser och kallelse, till stämmodagen och efterarbetet. För stämmouppdrag är ni välkomna att kontakta någon av våra medarbetare advokaterna Mattias Anjou eller Andreas Börjesson.

Andreas Börjesson, andreas.borjesson@synch.law, +46 761 761 919
Mattias Anjou, mattias.anjou@synch.law, +46 761 269 103

Nyheter
Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare till Cortus Energy i en företrädesemission

18/06/2021

Synch agerade rådgivare till Cortus Energy AB (CE) (”Bolaget”) i företrädesemission med aktier upptagna till handel vid Nasdaq First North. Bolaget offentliggjorde idag, att man genomför en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om ca: 64,8 miljoner kronor. Bolaget utvecklar och marknadsför en teknik för att förgasa biomassa och kan med det erbjuda gröna energilösningar för […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare i blockförsäljning av aktier i Re:NewCell AB

12/06/2021

En grupp om 11 aktieägare i First North noterade Renewcell AB har sålt aktier i ett sk accelererat book building förfarande. Försäljningspriset uppgick till cirka 214 miljoner kronor. Försäljningen genomfördes av Nordea och Pareto Securities som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Synch var legal rådgivare till säljarna. Synchs team bestod av Mattias Anjou och […]

Pressmeddelanden

Synch har agerat juridisk rådgivare till Dugga AB

04/05/2021

Synch har agerat juridisk rådgivare till Dugga AB i bolagets investeringsrunda om 46 miljoner kronor. Dugga är ett svenskt Edtech bolag som erbjuder lösningar för digital kunskapsutvärdering som är anpassade till hybridundervisning som sker både i klassrummet och digitalt. ”Synch har varit ett fantastiskt stöd för oss under hela processen i alla juridiska frågor, avtal […]

Pressmeddelanden

SYNCH HAR RÅDGIVIT NAUTA CAPITAL VID DESS INVESTERING I NHOST AB

28/04/2021

Synch har assisterat Nauta Capital, via två av dess fonder, i en riktad nyemission om 2,000,000 EUR i det svenska startupbolaget Nhost AB. Nauta Capital Fonderna, Nauta Tech Invest FCR och Nauta Tech Invest SCR med verksamhet i London, Barcelona och Berlin har i syfte att stödja Europas mest blomstrande mjukvaruföretag och samtidigt bidra till […]

Pressmeddelanden

Synch har biträtt Slitevind i förvärv av vindkraftpark

23/04/2021

Synch har biträtt Slitevind I deras förvärv av en driftsatt vindkraftpark vid Rammeldalsberget utanför Kramfors. Säljare är den internationella infrastrukturförvaltaren John Laing Investments Ltd. Investeringen uppgår till ca 90 MSEK och finansieras med eget kapital och ca 60% bryggfinansiering. Synch har biträtt Slitevind såväl I due diligence-arbetet som I förvärvsdiskussionerna samt bryggfinansieringen. Från Synchs sida […]

Pressmeddelanden

Synch vinnare i Managing IP Awards 2021

31/03/2021

Synch har vunnit priset Managing IP Award för årets Impact Case. Synch tilldelas priset för målet Telia Sverige mot Warner Bros Entertainment m fl. I går kväll delades priset Managing IP Awards ut i London. Det är ett prestigefullt pris för branschen och går till byråer som varit framgångsrika på immaterialrättens område. Advokatbyrån Synch vinner […]