Managed Services

Ibland kan det finnas ett behov av att komplettera eller ersätta en funktion eller roll inom juridik eller compliance i verksamheten. Synchs team för Managed Services anpassar sig efter varje klients behov.

SynchWherever

Även om ett företag ännu inte nått storleken där det är motiverat att bygga en egen juristavdelning, kan det finnas behov av kontinuerligt juridiskt stöd. Även när ett företag har en intern juristavdelning kan ett tillfälligt behov av kompletterande stöd eller av att ersätta en befintlig tjänst uppstå.

Synch har en lösning som kan skräddarsys efter klientens behov. Tjänsten kan antingen innefatta ett helhetsansvar för klientens juridiska frågor (”Outsourced Legal Function”) eller kontinuerlig support i anslutning till exempelvis semestrar, frånvaro eller ökad arbetsbelastning (”Secondment support”).

SynchWherever kan utföras antingen från Synchs kontor, från klientens kontor eller som en helt virtuell tjänst.

Insourcing

Synch är alltid på jakt efter duktiga jurister som kan passa in i Synchs team, så om ditt företag inte längre bedömer att en juristavdelning passar ert behov är Synch intresserade av att diskutera hur Synch kan tillhandahålla en ny utmanande plattform för dessa jurister.

Kontakt: Johan Tydén eller Jim Runsten