DIGITAL SERVICES AND PRODUCTS

Inom Synch arbetar vi ständigt med att utöka vårt erbjudande med smarta och flexibla tjänster till våra klienter. Vi har utvecklat ett antal tjänster Inom Digital services utöver det stöttar vi även Synchs andra affärsfunktioner med att effektivisera och digitalisera tjänsteleveranserna. Vi har utvecklat egna unika tjänster men samarbetar även med ledande externa leverantörer. Vi är alltid öppna för utveckling och nya samarbetspartners för att möta våra klienters behov.

WeSynch

WeSynch är samlingsnamnet på våra egenutvecklade digitala tjänster. I det varierade utbudet finns tjänster som passar alla typer av företag från Startups till globala företag. Du har tillgång till tjänsterna online eller offline via webb eller app. WeSynch inkluderar:

Contract

Vänder sig främst mot Startups och unga företag med mallar (alt dokumentation) och information för att stötta i startskedet

Läs mer om Contract

Corporate

Our digital board room and contract management system in a single solution. Simplify and become more efficient

Läs mer om Corporate

Early Stage review

Prepare your company for a Due Diligence

Läs mer om Early Stage review

Incentive Programs

Enroll Sweden

Everything you need to establish in Sweden

Läs mer om Enroll Sweden

Deal

Transactions and projects made efficient

Läs mer om Deal