Expertis

Vi fokuserar våra resurser och organiserar oss i affärsenheter som är skräddarsydda för att möta klienters och presumtiva klienters behov.

Advisory Services bistår på daglig basis klienter inom alla typer av juridiska områden.

Projects and Transaction Services bistår framförallt klienter i anslutning till en förändring i verksamheten.

Managed Services är ett alternativ till en egen juristavdelning och kan också användas för att tillfälligt utöka eller komplettera en befintlig juristavdelning.

Digital Services är våra digitala tjänster, tillgängliga 24/7, som bland annat erbjuder kommunikationsverktyg och möjligheter att dela och arbeta med legala dokument och information så att juridiken blir en naturlig och integrerad del av den dagliga verksamheten.