Möjlighet till brygglån för start ups och andra företag

This blog post is written by Josefin Skyttedal, lawyer at Synch

I samband med Regeringens senaste stödpaket fick Almi 3 miljarder i förstärkning till att stötta start up-bolag, små och medelstora bolag genom så kallade ”Brygglån”. Brygglånen riktar in sig på att stötta bärkraftiga företag i ovan nämnda kategorier av bolag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Ett väsentligt kriterium för att kunna motta Brygglån, är att företaget ska ha varit bärkraftigt före krisen och bedöms ha en hållbar bärkraft även efter krisen.

Tanken är att en dialog ska föras gemensamt med Almi om hur stort lånebeloppet kan behöva bli baserat på individuella behov och intäktsbortfall hos er som bolag, till följd av coronavirusets spridning. Även räntan för lånen sätts individuellt, men uppgår till högst 4,95 %. Start up-bolag får låna upp till SEK 500 000 medan det för andra bolag inte finns någon fast gräns, dock kan det nämnas att snittlån från Almi brukar ligga på MSEK 1-2. Under dialogen och rådgivningen från Almi kan coronakrisens effekter simuleras och därmed kan det utrönas vilka följder det får för kassaflöde, resultat- och balansräkning.

Almi har tagit fram en förenklad hantering och förhoppningen är att kunna handlägga snabbt.

Synch följer utvecklingen för start up-bolag och andra bolag för att på bästa sätt stötta befintliga och nya klienter. Stimulanser som dessa är oerhört viktigt för att hålla ekonomin och Sveriges bolag på fötter.

Vill du ta del av våra informationsutskick kopplade till Covid-19? Skicka ett mail till josefin.skyttedal@synchlaw.se.

Läs gärna mer:

https://www.breakit.se/artikel/24388/almis-nya-brygglan-till-smaforetag-och-startups-sa-kan-ditt-foretag-fa-det

https://www.almi.se/nyheter/nationella/almi-lanserar-brygglan/

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/

News and Insights
Blog Posts

Responsibility of online platforms and the regressive opinion of the Advocate General

08/12/2020

This blog post was written by My Byström, lawyer at Synch A comment on the opinion of the Advocate General in joined cases Youtube (C-682/18) and Cyando (C‑683/18) In December, the CJEU is expected to deliver its judgement in the joined cases Youtube and Cyando, where questions regarding the liability of platforms for user uploaded materials have […]

Press release

Synch has advised Colzyx AB regarding financing from the EIC Fund

14 hours ago

Synch has advised Colzyx AB regarding a convertible loan from the European Innovation Council Fund. Colzyx has received financing from EIC Fund for its business to develop innovative wounds care and antimicrobial products. Colzyx’s invention WOUNDCOM accelerates wound healing and has defined antibacterial effects against all bacteria tested so far, including multidrug resistant bacteria, which […]

Press release

Synch has acted as legal advisor for Redstone Investment Group SA

24/08/2021

Synch has acted as legal advisor for Redstone Investment Group SA in their sale of Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (“eFuel”) to DistIT AB (publ) (“DistIT”). eFuel is one of the largest companies in Sweden within the electric car charging sector with a market share of approximately 30% of all delivered charging boxes. For […]

Press release

Synch is proud to announce that Sara Sparring is included in the list of Top 250 Women in IP

17/08/2021

Managing IP revealed this year’s 2021 edition of leading female intellectual property practitioners in private practice. Synch is proud to announce that Sara Sparring is included in the list of Top 250 Women in IP from more than 30 jurisdictions and different regions of the world. Synch is also delighted to announce that Sara Sparring […]

Press release

Synch has assisted ValidAlpha AB

16/08/2021

Synch has assisted ValidAlpha AB with its application to register its first fund ValidOne with the Swedish Financial Supervisory Authority as an alternative investment fund. ValidAlpha is an AI-driven proprietary trading company specializing in high-frequency trading on multiple global markets. The company´s mission is to generate superior risk-adjusted returns through the use of cutting edge […]

Press release

Synch has assisted Payzlip AB

13/07/2021

Synch has assisted Payzlip AB, a company from Helsingborg, in a new share issue in which three very competent new owners have taken place. PayZlip is a Saas product that simplifies everyday life for both employees and entrepreneurs by combining the time reporting and payroll system into a single tool. For more information, https://www.payzlip.se/. Synch’s […]

Press release

Synch has assisted Adepteo AB

13/07/2021

Synch has assisted Adepteo AB in a property sale in Eslöv to the company’s former tenants. Adepteo is a leading flexible real estate company that offers adaptable buildings that can be built up, scaled up, scaled down and reused within a few weeks, always with the user perspective and sustainability in focus. Together with the […]