Dags att planera årsstämman

Interior_08

För svenska aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår är det hög tid att börja planera den stundande årsstämman. Många bolag ser detta som en tungrodd administrativ börda, men fundera en stund på hur din årsstämma kan nå sin fulla potential.

  • För alla bolag med externa investerare utgör årsstämman ett utmärkt tillfälle att kombinera nytta med nöje och göra bolagsstämman till en möjlighet för ägare, styrelse och ledning att mötas och diskutera möjligheter och utmaningar – Synch tar gärna ett helhetsansvar för en trevlig bolagsstämma i våra välkomnande lokaler i centrala Stockholm,
  • I tillägg till att godkänna räkenskaperna och övriga fasta beslutspunkter bör du överväga om ytterligare ärenden som kan komma att kräva aktieägarnas godkännande kan komma att aktualiseras under kommande år. Om bolaget exempelvis planerar att ta in ytterligare kapital eller att implementera ett incitamentprogram, kan ett bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner underlätta och snabba på processen. Synch lämnar råd om möjligheterna i samband med årsstämman och hjälper gärna till med att förbereda nödvändigt beslutsunderlag, kallelseförfarandet och registreringsärenden,
  • För bolag som handlas på en börs eller annan marknadsplats gör sig ytterligare krav gällande, exempelvis avseende utseendet av valberedning, ersättningsriktlinjer och information om eventuella nytillträdda styrelseledamöter. Även bolag som planerar att notera sina aktier och bolag med en spridd ägarkrets bör göra sig bekanta med dessa regler och överväga att tillämpa vissa delar av dem, då dessa regler motsvarar vad som anses utgöra god bolagsstyrning i Sverige och välkomnas av investerare och aktieägare.
  • Även de allra minsta bolagen med en eller ett fåtal aktieägare måste säkerställa att årsstämman hålls och dokumenteras enligt gällande lag. Vi har skapat vår digitala tjänst WeSynch för att underlätta just detta.
  • Har ni uppdaterat och komplett underlag för protokoll och beslut? Använd gärna vår gratistjänst WeSynch Contract där ni har tillgång till komplett administrativt underlag för hanteringen av ert/era bolag. WeSynch Contract innehåller dokumentation avsedd att underlätta din corporate housekeeping och håller en standard anpassad efter världens ledande investerare och riskkapitalister. Du får tillgång till den kombinerade erfarenheten hos Synchs jurister och kan ta del av och använda mer än 60 dokument på svenska och engelska.

Oavsett din storlek och dina behov har Synch erfarenheten och verktygen för hjälpa dig göra det mesta av din årsstämma. Tveka inte att slå oss en signal för att diskutera dina behov i samband med 2016-års årsstämma.

Kontakta: Oskar Belani eller Andreas Börjesson

Skärmklippsvensk

 

skärklipp rätt