Venture Capital

For mange iværksættere og virksomheder, så er venturekapital den eneste mulighed for finansiering. Banker og andre finansielle institutioner er ofte tilbageholdende med at tilbyde finansiering i de tidlige stadier af en virksomheds livscyklys, og derfor er aktieemissioner ofte den eneste tilgængelige form for finansiering.

Synch har erfaring med rådgivning inden for alle former for finansiering gennem risikovillig kapital, enten gennem lån eller ejerskab, eller i andre former såsom levering af aktiver, ressourcer og viden. Vilkårene for venturekapital adskiller sig på mange måder fra dem, der typisk ses i traditionelle udlån og aktieinvestering. Synch har omfattende erfaring med at arbejde for både virksomheder og investorer, derfor kan vi med disse vilkår og modeller indefra og udefra.

Kontakt: Michael Brandt og Niels Dahl-Nielsen