Covid-19; kan force majeure tillämpas?

This blog post is written by Anders Hellström and Josefin Skyttedal, lawyers at Synch

Med anledning av den snabba spridningen av Coronaviruset, är det många som undrar över hur virusets spridning kan påverka deras affärsverksamhet. Särskilt kan detta gälla om effekterna av viruset medför eller utgör hinder mot att uppfylla avtal. Möjligheten att uppfylla åtaganden kan påverkas av restriktioner och rekommendationer från arbetsgivare och svenska eller utländska myndigheter, till exempel reserestriktioner eller beslut från Folkhälsomyndigheten om att begränsa sammankomster, folksamlingar eller andra arrangemang.

Kan force majeure åberopas i detta fall för att bli ursäktad från avtalad prestation?

Force majeure är ett juridiskt begrepp för oförutsägbara händelser utom en parts kontroll som förhindrar parten från att fullgöra vad denne åtagit sig.

Det finns ingen generell lagreglering i svensk rätt rörande force majeure, utan utgångspunkten tas i vad parterna avtalat och flertalet avtal innehåller bestämmelser om force majeure. En force majeure-bestämmelse anger vanligen att part är befriad från att prestera så länge som en force majeure-händelse, alltså ett hinder utom parts kontroll, föreligger. Vanligen innehåller sådana bestämmelser både en allmän skrivning och exempel på situationer som ska anses utgöra force majeure. Ofta tolkas sådana bestämmelser restriktivt och det kan noteras att där konkreta exempel eller situationer finns listade, kan dessa, om inte annat tydligt anges, komma att betraktas som uttömmande.

Om ni har en force majeure-klausul i ert avtal, är det lämpligt att närmare granska dess ordalydelse för att avgöra om bestämmelsen kan tillämpas i den aktuella situationen. Huruvida en force majeure-bestämmelse kan åberopas eller inte till följd av coronaviruset kan skilja sig åt beroende på om exempelvis epidemier, pandemier eller ingripande myndighetsbeslut uttryckligen anges som ursäkt från prestation eller om det istället är en mer allmän formulering som skulle kunna omfatta situationen. För att coronaviruset skall utgöra en ursäkt, måste det så klart vara just detta som medför hinder mot att prestera.

För att använda sig av en force majeure-klausul krävs vidare vanligen att man skriftligen meddelar motparten att force majeure föreligger och att man förklarar att prestation inte kan ske.

Vad gäller om det inte finns en force majeure-klausul i avtalet?

Om det inte finns någon reglering i avtalet kring force majeure, är det svårare att motivera utebliven prestation och det är inte helt klarlagt att force majeure är en allmänt tillämplig princip. Parterna förväntas kunna råda över sina respektive prestationer, men finns visst stöd för att part kan vara ursäktad från avtalsbrott som uppstår till följd av förhållanden utanför dennes kontroll som inte heller kunnat förutses, undvikas eller övervinnas. Det är dock inte säkerställt att detta gäller i allmänhet.

Slutsatser

Det är i dagsläget viktigt att agera proaktivt och se över redan ingångna avtal samt förbereda sig på hur de situationer som kan uppstå bör hanteras. För bedömning av existerande avtal är det av vikt att se över ordalydelsen om force majeure, liksom övrig dokumentation och analysera vilken påverkan denna situation har för respektive avtalsrelation. Ni bör även säkerställa framtida avtalsunderlag, så att ni kan stå säkra inför eventuella framtida force majeure-situationer. Om force majeure-klausuler saknas i era avtalsmallar i dagsläget, bör ni se över dessa inför framtida avtalsrelationer och i det sammanhanget fundera särskilt över vilka situationer som ska omfattas av force majeure-klausulen.

Det är avslutningsvis viktigt att framhålla att parterna är skyldiga att försöka begränsa skadan som kan uppstå, även om det skulle föreligga en force majeure-händelse, exempelvis genom att försöka uppfylla sina åtaganden på annat sätt än som ursprungligen tänkt.

News and Insights
Blog Posts

Responsibility of online platforms and the regressive opinion of the Advocate General

08/12/2020

This blog post was written by My Byström, lawyer at Synch A comment on the opinion of the Advocate General in joined cases Youtube (C-682/18) and Cyando (C‑683/18) In December, the CJEU is expected to deliver its judgement in the joined cases Youtube and Cyando, where questions regarding the liability of platforms for user uploaded materials have […]

Blog Posts

New standard contractual clauses for data transfers between EU and non-EU countries and how it affects your business

01/10/2021

As of September 27th, 2021, companies and organisations relying on Standard Contractual Clauses (SCCs) to transfers personal data outside the EU/EAA must use the new set of Standard Contractual Clauses (2021 SCCs) for all new contracts. Background All companies that transfer personal data outside the EU/EAA must ensure that the level of protection of natural […]

Press release

Synch has assisted 1 Bil Kredit Syd AB

30/09/2021

Synch has assisted 1 Bil Kredit Syd AB (“Fordonskrediten”) with its application to obtain a license from the Swedish Financial Supervisory Authority to commence consumer credit mediation services. Fordonskrediten is a company that is building a unique platform for mediation of credits to consumers and companies for the purchase of vehicles. The platform will reduce […]

Press release

Synch has advised Colzyx AB regarding financing from the EIC Fund

24/09/2021

Synch has advised Colzyx AB regarding a convertible loan from the European Innovation Council Fund. Colzyx has received financing from EIC Fund for its business to develop innovative wounds care and antimicrobial products. Colzyx’s invention WOUNDCOM accelerates wound healing and has defined antibacterial effects against all bacteria tested so far, including multidrug resistant bacteria, which […]

Press release

Synch has acted as legal advisor for Redstone Investment Group SA

24/08/2021

Synch has acted as legal advisor for Redstone Investment Group SA in their sale of Electric Fuel Infrastructure Sweden 2 AB (“eFuel”) to DistIT AB (publ) (“DistIT”). eFuel is one of the largest companies in Sweden within the electric car charging sector with a market share of approximately 30% of all delivered charging boxes. For […]

Press release

Synch is proud to announce that Sara Sparring is included in the list of Top 250 Women in IP

17/08/2021

Managing IP revealed this year’s 2021 edition of leading female intellectual property practitioners in private practice. Synch is proud to announce that Sara Sparring is included in the list of Top 250 Women in IP from more than 30 jurisdictions and different regions of the world. Synch is also delighted to announce that Sara Sparring […]

Press release

Synch has assisted ValidAlpha AB

16/08/2021

Synch has assisted ValidAlpha AB with its application to register its first fund ValidOne with the Swedish Financial Supervisory Authority as an alternative investment fund. ValidAlpha is an AI-driven proprietary trading company specializing in high-frequency trading on multiple global markets. The company´s mission is to generate superior risk-adjusted returns through the use of cutting edge […]