BOLAGSSTÄMMA 2021 – HÖG TID ATT BESTÄMMA SIG!

Många bolagsstyrelser har planerat sina årsstämmor sedan flera månader tillbaka. Andra har inte kommit riktigt lika långt. I det senare fallet är det hög tid att ta ställning till i vilken form man önskar genomföra årets stämma. Fortfarande gäller de tillfälliga lättnader för genomförandet av bolagsstämmor som riksdagen beslutade om under 2020 till följd av covid-19 situationen. Reglerna medger en betydande flexibilitet i valet av stämmoform. Vi kunde redan förra året konstatera att bolag med större aktieägarkrets nästan undantagslöst väljer att utnyttja i alla fall delar av de möjligheter som de tillfälliga reglerna ger. Trenden har förstärkts ytterligare här i början av bolagsstämmosäsongen 2021 med bl.a många kallelser till bolagsstämmor helt utan fysisk närvaro.

Bolagen har följande alternativ att ta ställning till.

Bolagsstämma med fysisk närvaro

Fysisk bolagsstämma kan kombineras med fullmaktsinsamling och/eller poströstning för att minska det fysiska deltagandet. Reglerna är liberala och medger t.ex poströstning även utan att det har angetts i kallelsen.

Digital bolagsstämma

Reglerna medger att bolagsstämma hålls helt digitalt utan fysisk närvaro, men måste i så fall kombineras med poströstning. Det finns flera tjänsteleverantörer på marknaden som tillhandahåller infrastruktur och hjälp för genomförandet av helt digital stämma.

Bolagsstämma med enbart poströstning

Det går slutligen att genomföra bolagsstämma med enbart poströstning och således helt utan fysisk närvaro. Aktieägarna ska i sådana fall ha möjlighet att lämna sin poströst hela vägen fram till och med den sista helgfria vardagen före bolagsstämman. Även här finns tjänsteleverantörer som hjälper till att administrera och sammanställa poströster.

Synch biträder i alla delar som rör bolagsstämma – alltifrån rådgivning i enskilda frågor till att ansvara för hela er bolagsstämma från förberedelser och kallelse, till stämmodagen och efterarbetet. För stämmouppdrag är ni välkomna att kontakta någon av våra medarbetare advokaterna Mattias Anjou eller Andreas Börjesson.

Andreas Börjesson, andreas.borjesson@synch.law, +46 761 761 919
Mattias Anjou, mattias.anjou@synch.law, +46 761 269 103

News and Insights
Blog Posts

Responsibility of online platforms and the regressive opinion of the Advocate General

08/12/2020

This blog post was written by My Byström, lawyer at Synch A comment on the opinion of the Advocate General in joined cases Youtube (C-682/18) and Cyando (C‑683/18) In December, the CJEU is expected to deliver its judgement in the joined cases Youtube and Cyando, where questions regarding the liability of platforms for user uploaded materials have […]

Press release

Synch recognised for work on landmark copyright case

30/03/2021

Innovative business law firm Synch received the Impact Case of the Year (Sweden) award at the Managing IP Awards 2021 in recognition of its work on the Telia Sverige v Warner Bros Entertainment & Ors case. The awards were presented in a virtual ceremony, which was broadcast online on March 30 2021. The decision of […]

Press release

Synch has acted as legal advisor to Slitevind AB

04/03/2021

Synch has acted as legal advisor to Nasdaq First North listed company Slitevind AB in a directed new issue of approximately SEK 43 million. The new share issue was carried out as an accelerated bookbuilding procedure together with ABG Sundal Collier. Slitevind, with its headquarter in Visby, is active in wind power production with wind […]

Blog Posts

BOLAGSSTÄMMA 2021 – HÖG TID ATT BESTÄMMA SIG!

03/03/2021

Många bolagsstyrelser har planerat sina årsstämmor sedan flera månader tillbaka. Andra har inte kommit riktigt lika långt. I det senare fallet är det hög tid att ta ställning till i vilken form man önskar genomföra årets stämma. Fortfarande gäller de tillfälliga lättnader för genomförandet av bolagsstämmor som riksdagen beslutade om under 2020 till följd av […]

News

Synch has been shortlisted for Firm of the Year– Copyright & Design

23/02/2021

Managing IP has published the EMEA shortlists for the 16th annual Managing IP Awards 2021 on March 30. We are honoured to announce that Synch has been shortlisted for “Firm of the Year – Copyright & Design”. Fantastic news for Synch and our brilliant IP team!

Press release

Synch acted as legal advisor to Insurely

19/02/2021

Synch acted as legal advisor to Insurely in connection with the company’s recently completed financing round, with Luminar Ventures as the main investor, of SEK 25 million. The company offer API services in insurance data, which enables insurers and financial companies to be able to personalize and streamline the customer journey online, optimize their pricing […]

News

Synch has been acknowledged by the World Trademark Review 1000

18/02/2021

We are proud and honoured to announce that Synch has been acknowledged by the World Trademark Review 1000: The World´s Leading Trademark Professionals for 2021! Congratulations to our lawyers Sara Sparring and Mathilda Nordmark who have received individual recognition. Mathilda for enforcement and litigation and Sara has once again, as the only Swedish lawyer, been recognised in all three categories anti-counterfeiting, enforcement & […]